آگهی مزایده املاک مازاد شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم

   شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم از زیرمجموعه شرکت های بانک سرمایه در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تأکیدات دولت محترم، املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را با شرایط ویژه و استثنایی به فروش می‌رساند. املاک مذکور بر مبنای قیمت پایه مزایده، با وضعیت موجود و به صورت نقدی، نقد و اقساط، با و بدون متصرف در معرض فروش قرار می‌گیرند.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر یا بازدید از املاک با شماره تلفن‌های 09125199915 تماس حاصل کرده و به منظور دریافت اسناد مزایده (اوراق  شرایط شرکت در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود به محل شرکت واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوچه ناهید شرقی، پلاک 21 طبقه سوم واحد 9 مراجعه نمایند. آخرین مهلت برای تسلیم پیشنهادات ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 23/11/1401  می‌باشد.

توضیحات:

1- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کم‌تر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است.

2- رعایت کلیه موارد مندرج در اوراق مزایده الزامی است.

3- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک بانکی در وجه شرکت پایدار قشم با شناسه ملی شماره 14000023379 و نیز شماره شبای حساب شرکت پایدار قشم به شماره IR800580101081000762276001 بابت شرکت در مزایده بهمن ماه 1401 به همراه پاکت‌های برگ شرایط شرکت در مزایده، تحویل دهند.

4- کلیه پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید املاک در ساعت 11:00 روزدوشنبه مورخ 25/11/401 در اتاق جلسات شرکت واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ناهید شرقی، پلاک 21، طبقه سوم، واحد 9، بازگشایی خواهد شد؛ ضمناً با توجه به پیشگیری از شیوع بیماری کرونا جلسه بازگشائی پاکات بدون حضور متقاضیان و نمایندگان آنها برگزار خواهد شد.

5- مطالعه اسناد، مدارک و سوابق املاک قبل از شرکت در مزایده الزامی است و متقاضیان مکلف هستند پیش از شرکت در مزایده اسناد و مدارک ملک را ملاحظه و محل وقوع و ملک مورد مزایده را حضوراً رؤیت نمایند؛ در غیــــر این‌ صورت، با توجه به اینکه املاک مورد مزایده با وضعیت موجود واگذار می گردند؛ در فرض برنده شدن، هیچ‌گونه اعتراضی از سوی آنان در رابطه با شرایط و وضع ملک موضوع مزایده تحت هر عنوان و جهت پذیرفته نخواهد شد.

6- در خصوص املاک دارای متصرف، ملک با وضع موجود و با وجود متصرف در معرض مزایده و فروش قرار می‌گیرد و تنها متقاضیانی به عنوان برنده مزایده پذیرفته می‌شوند که علاوه بر احراز سایر امتیازات و اولویت‌های برشمرده در شروط مزایده، ملک را با وجود متصرف پذیرفته و مسئولیت تخلیه ملک را راساً به عهده بگیرند. شرکت در این خصوص هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد و متقاضیان حق هرگونه ادعا و اعتراضی در رابطه با تخلیه ملک توسط شرکت را از خود سلــــب و اسقاط می‌نمایند. لازم به ذکر است اجرت المثل ایام تصرف در قیمت کارشنــــــاسی لحاظ نشده و تا زمان انعقاد قرارداد با شرکت ، اجرت المثل مذکور متعلق به شرکت و بعد از آن متعلق به خریدار ( برنده مزایده ) خواهد بود.

7- در بررسی پیشنهادات (اعم از نقدی / نقد و اقساط) ارزش فعلی اقساط آتی در نظر گرفته می‌شود.

8- به متقاضیانی که قصد خرید املاک به صورت نقد و اقساط را دارند؛ املاک در قالب عقد اجاره به شرط تملیک واگذار خواهد شد و انتقال قطعی ملک به خریدار، پس از پرداخت آخرین قسط و تسویه کامل مطالبات شرکت (پیش پرداخت + مبلغ عقد اجاره به شرط تملیک و خسارات و وجوه التزام احتمالی متعلقه) و هزینه­های اعلامی از سوی شرکت انجام می گیرد. لازم به ذکر است تا پایان مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک و تسویه کامل، امکان ساخت و ساز و تغییرات فیزیکی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.

9- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد و می‌بایست هزینه مذکور را بر اساس اعلام شرکت قبل از انعقاد قرارداد، نقداً در وجه شرکت واریز نماید.

10- متقاضیان خرید بابت خرید اسناد و اوراق مزایده می‌بایست مبلغ 000/600 ریال (ششصد هزار ریال) به حساب شماره 10108107622761 به نام سپرده قرض‌الحسنه جاری شرکت پایدار قشم واریز و اصل رسید را هنگام دریافت اصل اسناد و اوراق مزایده تحویل دهند.

11- فروش املاک به صورت نقد و اقساط بر اساس جدول اعلام‌شده ذیل صورت خواهد پذیرفت که متقاضیان می‌بایست در درخواست خود صراحتاً نحوه پرداخت مبلغ پیشنهادی شامل درصد نقدی و درصد اقساطی و تعداد اقساط مورد نظر را قید نمایند؛ ضمناً در شرایط مساوی بودن پیشنهاد قیمت به صورت نقد و اقساط، اولویت با درصد پیش‌پرداخت بیش‌تر می‌باشد.

12- شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و متقاضیان در صورت رد پیشنهادات، حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و اسقاط می نمایند.

13- پیشنهادات برای هریک از املاک به صورت جداگانه و به صورت سه پاکت مجزا به شرح ذیل :

* الف: اصل و تصویر چک تضمین‌شده معادل پنج درصد قیمت پایه مزایده برای تضمین شرکت در مزایده

* ب: اسناد مزایده و فیش خرید اسناد

* ج: فقط برگه پیشنهاد قیمت

 که می‌بایست همه پاکت‌ها جداگانه لاک و مهر شده و هر سه پاکت در یک پاکت بزرگ‌تر جاسازی و مهر و موم گردد.

آخرین مهلت تحویل پاکات ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 23/11/1401 می‌باشد.

*متقاضیان می بایست فرم و اوراق شرکت در مزایده را خریداری می­نمایند، در تاریخ 23/11/1401 (آخرین مهلت تحویل پاکات) تحویل شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم نمایند.

14- شرایط فروش املاک به شرح ذیل انجام خواهد شد:

متقاضیان می‌توانند به منظور هماهنگی جهت بازدید از املاک با شماره تلفن‌ 09351185729 تماس حاصل نمایند.

گروه الف: به صورت نقد و بدون تخفیف (به شرح قراردادهای اسناد مزایده)

گروه ب: علاوه بر شرایط نقدی، به صوزت نقد و اقساط (طبق قرارداد اجاره به شرط تملیک اسناد مزایده) به شرح جدول ذیل:

درصورت برنده شدن در مزایده پس از اخذ پیش پرداخت اولیه و انعقاد قرارداد، ملک به متقاضی تحویل داده می شود.

* متقاضیان خرید غیرنقدی می­بایست روش پرداخت دقیق خود را (طبق موارد مندرج در ستون توضیحات جدول مشروحه با ذکر میزان درصد نقدی و اقساطی و میزان پیش پرداخت اولیه و تعداد اقساط) در برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده قید نمایند؛ در غیر اینصورت پیشنهاد خرید، مبهم تلقی و تقاضای وی مردود  می­گردد.

* به متقاضیان خرید غیر نقدی، در صورت برنده شدن در مزایده، ملک پس از اخذ کامل بخش نقدی ثمن معامله و انعقاد قرارداد، تحویل داده می شود.

* به متقاضیان خرید غیرنقدی املاک متصرف­دار، در صورت برنده شدن در مزایده، به­منظور تعیین و معرفی وکیل دادگستری جهت انجام  اقدامات قضایی و سایر اقدامات به منظور رفع تصرف، وکالت کاری داده می­شود.

* درخصوص املاک دارای متصرف، کلیه هزینه های رفع تصـرف و اقدامات حقوقی مربوطه به عهده برنده مزایده می­باشد. پس از معرفی وکیل دادگستری از سوی برنده مزایده و با امضای تعهدنامه­ای از سوی وی مبنی بر قبول پرداخت کلیه هزینه های مربوط به رفع تصرف اعم از هزینه­های اقدامات حقوقی و حق­الوکاله وکیل و …،  از سوی شرکت به وکیل معرفی شده، تفویض وکالت می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم محفوظ است